این دوتا داداش زمانی که کوچیکتر بودن در وضع نامناسب با پوکی استخوان شدید توسط دوست مهربانی پیدا شدند..
در حال حاضر کاملا سالم هستند اما این دوست به دلیل آلرژی شدید قادر به نگهداریشون نیستند. لطفا اگر میتونید از این برادرها نگهداری کنید با شماره زیر تماس بگیرید.
09192714520 محمدی