خونه ت ک عالیه ولی اگه روی خاک بود (منظورم اینه کف نداشتو کفش خاک بود) بهتر بود ، من خونه ی خرگوشم رو روی خاک ساختم با آجر و پلاستیک بعد چن مدت دیدم کلی واسه خودش تونل زده و کلی خاک بازی می کنه و کلی راهرو درس کرده واسه خودشو اینطورا :))