شیر آسیایی

شیر آسیایی (نام علمی: Panthera leo) زیرگونه ای از شیرهاست که امروزه تنها در هند یافت می شود و به همین خاطر به آن شیر هندی هم گفته می شود. قلمرو شیرهای آسیایی زمانی از دریای مدیترانه تا هند کشیده شده بود که بیشتر منطقه ی جنوب غربی آسیا را پوشش می داد، جایی که در آن شیر ایرانی نامیده می شد. جمعیت کنونی شیرهای آسیایی وحشی حدود 250 قلاده می باشد که محدود به جنگل "گیر" در استان گجرات هند هستند و تحت حفاظت خصوصی مالک این ارض کوچک می باشند. زیستگاه های شیر آسیایی شامل جنگل های خشک استوایی، مراتع گرمسیری، بیابان ها و نیمه بیابان ها می باشند.
ویژگی های شیر آسیایی

در مقایسه با خویشاوندان آفریقایی شان، شیرهای آسیایی موی بدنشان پرپشت تر است و منگوله ی پایان دمشان و دسته ی موی روی بازوهایشان بلند تر می باشد. مشخص ترین خصوصیت ظاهری که آن را در تمام شیرهای آسیایی می توان یافت، ولی به ندرت در شیرهای آفریقایی پیدا می شود چین طولی پوستی است که در امتداد شکم شان وجود دارد.معمولاً یال شیر آسیایی کوتاه تر از شیر آفریقایی است، و به همین دلیل همیشه گوش هایشان مشخص است. در کل شیرهای آسیایی کمی کوچکتر از شیرهای آفریقایی هستند.مثل تمامی گربه سانان شیرهای آسیایی مسلح به پنجه های قدرتمندی هستند که قابلیت فرو رفتن و بیرون آمدن را دارند و هم چنین دندان های نیش بلندی که از آن برای کشیدن طعمه ی خود به زمین استفاده می کنند.رفتار شیر آسیایی


همانند شیرهای آفریقایی، شیرهای آسیایی حیواناتی بسیار اجتماعی هستند که در واحد های اجتماعی به نام گله ی شیر زندگی می کنند. گله ی شیر آسیایی کوچک تر است. مطالعات نشان داده اند که در مقایسه با یک گله ی متوسط شیر آفریقایی که متشکل از 4 تا 6 شیر ماده است، بیشتر گله های جنگل "گیر" 2 شیر ماده ی بالغ را شامل می شوند.


بزرگترین گروه شیرهای ماده ی آسیایی ثبت شده از 5 عضو تشکیل شده است. شیرهای نر آسیایی کمتر اجتماعی هستند و تنها به هنگام جفت گیری یا در کشتن شکاری بزرگ با گله معاشرت می کنند. گفته شده که این رفتار به این دلیل می باشد که حیواناتی که طعمه ی آن ها می شوند کوچک تر از حیوانات آفریقایی هستند و به همین خاطر برای شکارشان به شکارچیان کمتری نیاز است.

مانند شیرهای آفریقا، شکار کردن کاری گروهی است اما شیرهای بالغ به ندرت در آن شرکت می کنند. اگر پوشش گیاهی کم باشد، شکار معمولاً در شب انجام می گیرد، اما جایی که پوشش گیاهی ضخیم است ممکن است در طول روز نیز رخ دهد.

تولید مثل شیرهای آسیایی

جفتگیری فصلی نیست و در تمام طول سال اتفاق می افتد. شیرهای آسیایی نر حدوداً در 5 سالگی و شیرهای آسیایی ماده تقریباً در 4 سالگی و زودتر از نرها به بلوغ می رسند. دوران بارداری بین 100-119 روز طول می کشد که در پایان آن 1 تا 6 توله به دنیا می آیند. فاصله ی زمانی تولد توله ها 18 تا 26 ماه می باشد.
غذای شیرهای آسیایی

مثل تمامی گربه های وحشی، شیر آسیایی گوشتخوار است. غذای شیر آسیایی معمولاً آهو،بز کوهی، گراز وحشی و بوفالو است.

مترجم:elikacyrus

مطلب اختصاصی میهن پت