سلام دوستام من یه گربه پرشین دارم که متاسفانه دیگه نمیتونم نگهش دارم و میخوام به یکی که بتونه تا اخر عمرش ازش خوب نگه داری کنه
مشخصات:

گربه سرحاله و کاملا سالم و همه واکسناش رو زده ، گربه خیلی لوسی نیست و هر وقت خودش بخواد خودشو واسه صاحبش لوس میکنه ، گربه بغلی نیست ، نسبت به سنش هنوز هم بازیگوشی و فعالیت داره

شرایط:

1- فقط در تهران واگذار میشه پس خواهشا از شهر دیگه تماس نگیرید.
2- چند وقت یه بار ببینمش تا از وضعیت و سلامتش مطمئن شم و عکساش هم ببینم .
3-کسی که قبولش میکنه حیوون دوست باشه و بتونه واسش وقت بزاره و هزینه کنه.
و در اخر کسی که قبولش میکنه باید از هر جهت مطمئن باشه که واسه همیشه میتونه ازش نگه داری کنه و بعدا پشیمون نشه چون واسه حیوون خیلی بده و افسرده میشه که بخواد جاشو هی عوض کنه تا یه مدت هم که بیاد خونه جدید با کسی ارتباط برقرار نمیکنه و طول میکشه تا اعتماد کنه.
سلام دوستام من یه گربه پرشین دارم که متاسفانه دیگه نمیتونم نگهش دارم و میخوام به یکی که بتونه تا اخر عمرش ازش خوب نگه داری کنه[IMG]file:///C:/Users/foroozz/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]
مشخصات:

گربه سرحاله و کاملا سالم و همه واکسناش رو زده ، گربه خیلی لوسی نیست و هر وقت خودش بخواد خودشو واسه صاحبش لوس میکنه ، گربه بغلی نیست ، نسبت به سنش هنوز هم بازیگوشی و فعالیت داره در ضمن خیلی هم جنتلمنه[IMG]file:///C:/Users/foroozz/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]

شرایط:

1- فقط در تهران واگذار میشه پس خواهشا از شهر دیگه درخواست نده.[IMG]file:///C:/Users/foroozz/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
2- چند وقت یه بار ببینمش تا از وضعیت و سلامتش مطمئن شم و عکساش هم ببینم .[IMG]file:///C:/Users/foroozz/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
3-کسی که قبولش میکنه حیوون دوست باشه و بتونه واسش وقت بزاره و هزینه کنه.[IMG]file:///C:/Users/foroozz/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
و در اخر کسی که قبولش میکنه باید از هر جهت مطمئن باشه که واسه همیشه میتونه ازش نگه داری کنه و بعدا پشیمون نشه چون واسه حیوون خیلی بده و افسرده میشه که بخواد جاشو هی عوض کنه تا یه مدت هم که بیاد خونه جدید با کسی ارتباط برقرار نمیکنه و طول میکشه تا اعتماد کنه.