این نژاد اسم خود را از یک گربه وحشی کوچک به نام گربه ببری بنگال گرفته است. گربه بنگال بسیار فعال بوده و علاقه زیادی به بالا رفتن از درخت و در و دیوار دارد. بدن این نوع گربه ساختار عضلانی قوی و استخوانهای سفت و محکم داشته ، پنجه ها بزرگ و دایره ای شکل بوده و پاهای عقبی از پاهای جلو بلندتر است.

منبع ; mio kitten