با اندازه ای متوسط.اندام دراز و باریک.پاها متناسب و قلمی که پا ها کمی بلند تر از دست ها میباشند.پنجه ها کوچک و بیضی شکل و دمی دراز و حلقوی و در انتهاباریک.سر عضلانی و مثلثی شکل که به سمت پوزه به شکل جالب باریک میشود.گوشها بزرگ و نوک تیز با چشمان آبی روشن و براق.رنگ بدن کرم که به حنایی سایه میزند و پوشش صورت گوشها پنجه ها پاها و دم قهوه ای سیاه یا شکلاتی میباشد.موها کوتاه،شفافند،براق و خوابیده میباشد.