دیده بان حقوق حیوانات
: معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اجرای طرح احیا و بازسازی زیستگاه تخم گذاری لاک پشت های دریایی سبز و منقار عقابی در سواحل چابهار آغاز شده است.
به گزارش ایرنا پروین فرشچی افزود: لاک پشت ها جزو گونه های در معرض خطر و حمایت شده هستند که اجرای طرح احیا و بازسازی زیستگاه تخم گذاری این حیوانات در قالب ۱۱ گام به منظور اقدامات پایشی، حفاظتی و احیاء و بازسازی لاک پشت های دریایی انجام می شود.وی اظهار کرد: این طرح از تیرماه سال جاری با تاکید بر زیستگاه های تخمگذاری تنگ، لیپار و کچو آغاز شده است و به مدت یکسال ادامه خواهد یافت.


فرشچی گفت: پایش، بیومتری، تگ زنی، ایجاد هچری سایت، پاکسازی سواحل، تهیه نقشه زیستگاه های مستعد تخم گذاری لاک پشت های دریایی استان در سامانه GIS از جمله اقدامات مهم این طرح است.


وی تاکید کرد: ارتقای آگاهی های زیست محیطی و جلب مشارکت های جوامع محلی در امر احیاء و بازسازی بسیار حایز اهمیت است.


*** نجات و رها سازی لاک پشت های دریایی از آب شیرین کن چابهار


معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از نجات و رهاسازی لاک پشت های دریایی از آب شیرین کن چابهار خبرداد.
فرشچی با بیان این که لاک پشت های دریایی در حال حاضر جزو فهرست گونه های حفاظت شده اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت ( IUCN ) قرار گرفته اند گفت: عواملی همچون صید و صیادی ،آلودگی های دریایی ، تخریب زیستگاه های ساحلی و دریایی، برداشت تخم ها و برخی عوامل دیگر موجب تهدید این گونه ها شده است.


معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در این بین برخی تاسیسات مانند آب شیرین کن های احداث شده در مناطق ساحلی می توانند تهدیدی برای این موجودات محسوب شوند. لاک پشت های دریایی با اسارت در حوضچه برخی از این آب شیرین کن ها و تغذیه نامناسب در زمان اسارت ضعیف شده و در صورت نجات نیافتن به موقع از این آب شیرین کن ها از بین می روند.


فرشچی تصریح کرد: در این خصوص کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست در راستای انجام طرح احیا و بازسازی مناطق تخم گذاری لاک پشت های دریایی در چابهار با همکاری اداره محیط زیست چابهار ۱۹ مرداد ماه در یک عملیات غواصی، ۵ قطعه لاک پشت دریایی سبز را از استخر آب شیرین کن اداره کل بنادر و دریانوردی چابهار نجات داده و پس از انجام اقدامات زیست سنجی و پلاک گذاری، تمامی ۵ لاک پشت در منطقه ای امن در دریا رها سازی شدند.


معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای جلوگیری از ورود لاک پشت های دریایی و سایر آبزیان به حوضچه های آب شیرین کن و سایر تاسیسات دریایی برخی اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی مانند نصب توری مناسب می تواند از بروز چنین حوادثی جلوگیری کند.