تقریبا در تمامی بیماری های ماهیان آکواریومی، استرس به عنوان یک عامل اولیه نقش کلیدی ایفا می کند. حذف کامل عامل استرس زا و یا کاهش استرس می تواند نقش بسیار مهمی در پیشگیری و بهبودی بیماری داشته باشد. با این وجود مهمترین اقدام در درمان بیماری، شناسایی عامل (عوامل) بیماری زا و از میان بردن آنهاست.

طبیعتا تشخیص بیماری و از بین بردن عامل بیماری زا وظیفه دامپزشک و در تخصص اوست؛ اما تشخیص بیمار بودن ماهی بر عهده صاحب ماهی است!

مراجعه به موقع به دامپزشک در تمام حیوانات و با تاکید بیشتر در ماهیان از اهمیت حیاتی برخوردار است. هرگونه اهمال یا تعلل می تواند نتایج غیر قابل جبرانی در پی داشته باشد.
مهارتی که علاوه بر توجه و تجربه کافی، به مقدمات ساده ای نیاز دارد. در این مجال به شکلی ساده و کاربردی علائم سه دسته از بیماریهای شایع ماهیان
آکواریومی ، یعنی آلودگیهای انگلی، بیماریهای عفونی باکتریایی و بیماریهای مربوط به آبششها را به شما معرفی می کنیم:

1- آلودگیهای انگلی: علائم مربوط به اکثر آلودگیهای انگلی تقریبا شبیه یکدیگرند. ماهی بیقرار است و سعی می کند بدن خود را به سنگها یا سایر وسایل زینتی درون آکواریوم بمالد. رنگ بدن ماهی تا حدی تغییر می کند. تحریکات انگلی باعث تولید و ترشح موکوس فراوان می شود و همین امر باعث کم رنگ شدن رنگ طبیعی ماهی می شود. آثار آلودگی انگلی تا حدی در چشمان ماهی نیز مشاهده می شود و چشمها تا حدودی کدر می شوند. درصورتی که درمان صورت نگیرد، باله ها فرسوده و ضعیف می شوند و در نهایت التهاب شدید و زخم نمایان می شود. البته ماهیها معمولا تا این مرحله زنده نمی مانند.

2- بیماریهای باکتریایی: بیماریهای باکتریایی معمولا به صورت یک ناحیه سفیدرنگ کاملا مشخص روی پوست قابل تشخیص اند. همچنین ممکن است علائم به سادگی به صورت خراشی روی پوست یا باله ها) fin rot) یا یک زخم کامل دیده شود. در ماهیانی که به آلودگی شدید باکتریایی مبتلا هستند ممکن است درنتیجه سپتی سمی زخمهایی شبیه زخم سوختگی، خونریزیهای نقطه ای، تورم چشمها و برآمده شدن فلسها دیده شود.

3- بیماریهای آبشش ها : علائم بیماریهای آبششها معمولا خیلی دیر و کمی سخت تر از دو مورد بالا قابل تشخیص است. زمانی که ماهی بی اشتها شده ، تمایل دارد به سطح آب بیاید یا وقت بیشتری را اطراف منبع هوادهی که اکسیژن محلول غلظت بیشتری دارد بگذراند. درپوش آبشش ها با سرعتی بیش از معمول باز و بسته می شود. همچنین ممکن است آبشش ها متورم یا کمی خاکستری تر از همیشه دیده شوند.
..
منبع : Bsava Manual of Exotic Pet, Chapter Nineteen