فروش غذا و لوازم حیوانات خانگی و طوطی سانان

دانلود APP پارسی پت برای گوشی های Android و Apple

واگذاری بچه گربه ۶ ماهه فوری

تشکر تشکر:  14
لایک لایک:  13
مخالفت مخالفت:  0
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوع: سرنوشت دردناک یک گربه...به کمک شما نیاز داره

 1. #1
  همکار قدیمی berti bani آواتار ها
  نام و نام خانوادگی
  مری
  محل سکونت
  shiraz
  حیوان خانگی
  خــــــــــرگوش
  تاریخ عضویت
  Jan 2013
  شماره عضویت
  5480
  میانگین پست در روز
  3.13
  نوشته ها
  4,264

  سرنوشت دردناک یک گربه...به کمک شما نیاز داره  ﺍﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﯽ ﻣﺎﺩﺭ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 3 ﻣﺎﻩ ﺩﺍﺭﻩ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ
  ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ 2 ﺗﺎﺳﺎﺩﯾﺴﻤﯽ 11 ﺷﺐ ﺑﺮﻥ ﺳﺮﺍﻏﺶ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮓ ﺳﺎﭼﻤﻪ
  ﺍﯼ ﺑﻬﺶ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﻨﻦ
  ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻣﯿﺸﻦ ﺧﻔﺎﺵ ﺷﺐ ﺑﯿﭽﻪ ﻭ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺩﺍﻋﺶ
  ﺍﺯ ﺣﯿﻮﻥ ﺍﺯﺍﺭﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﺡ ﭘﻠﯿﺪﺷﻮﻥ ﺍﺭﺿﺎ ﻧﺸﺪ
  ﻣﯿﺮﻥ ﺳﺮﺍﻍ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻧﻬﺎ ﻭ ﻗﺘﻞ ﻭ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﺍﺩﻣﻬﺎ
  ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺮﺍﺵ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺰﺍﺷﺘﻢ ﺳﺎﻋﺖ 11 ﺑﻮﺩ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩﻡ
  ﺩﻟﺸﻮﺭﻩ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻮ ﮐﻮﭼﻪ ﺩﯾﺪﻡ 2 ﺗﺎ ﺣﺮﻭﻣﺰﺍﺩﻩ ﺗﻔﻨﮓ
  ﺑﺎﺩﯼ ﺩﺳﺘﺸﻮﻧﻪ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ
  ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ﺩﺍﺩﻭ ﺑﯿﺪﺍﺩ ﮐﺮﺩﻡ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮﺩﻣﺶ
  ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺍﺯﺵ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻢ 2 ﺗﺎ ﺳﺎﭼﻤﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﺵ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ
  ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻤﺶ ﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﻮ ﺣﻠﻘﻮ ﻓﮑﺶ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ
  ﺩﯾﺸﺐ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻻﻥ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﺍﻗﺎﯼ Shahab Sadeghi ﻫﺴﺖ
  ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻘﺎﻫﺘﺸﻮ ﺑﮕﺬﺭﻭﻧﻪ ﻣﺮﺳﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ
  ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﻧﺰﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﻭﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ
  ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻗﺎﯾﺎﻥ ﺗﻮﺭﺝ ﺍﺧﺒﺎﺭﯼ ﻭ ﺷﻬﺎﺏ ﺻﺎﺩﻗﯽ
  ﮔﺮﺍﻣﯽ
  ﻣﺮﺳﯽ ﺍﺯ ﺩﮐﺘﺮ ﻋﺎﺑﺪﯼ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺍﯾﻦ
  ﺑﭽﻪ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺩﺍﺩﻥ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎ 700 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺸﺪ
  ﺑﺎ 150 ﺗﻮﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﺶ ﮐﺮﺩﻥ
  ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻭﻫﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺍﯾﻦ 2 ﺗﺎ ﺯﻧﺎ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺭﺳﯿﺪﻩ
  ﺑﺎﺷﻦ ﻭ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺯﺟﺮ ﺑﮑﺸﻦ .ﺣﺘﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﺎﺭﻣﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﮐﺎﺭﺷﻮﻧﻮ
  ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺩﯾﺸﺐ ﮔﻮﺵ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻥ
  ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺩﺍﺭﻥ ﺩﺭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻦ
  ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ 09356409861 ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﻥ
  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺳﺮﻣﺘﺮﺍﭘﯽ ﻭ ﻭﯾﺰﯾﺖ ﺩﺭ ﮐﻠﯿﻨﮏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﺐ
  ﺍﻭﻝ 280 ﺗﻮﻣﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺴﺘﻬﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﻡ
  ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﻫﯿﭽﯽ ﺟﺰ ﭘﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭ
  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺮﺍﺣﯽ 150 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﺩﺭ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻣﺮﺳﯽ ﺍﺯ ﺩﮐﺘﺮ
  ﻋﺎﺑﺪﯼ ﮔﺮﺍﻣﯽ

  فرستاده شده از Lenovo A3000-Hِ من با Tapatalk 2. #2
  کاربر میهن پت
  نام و نام خانوادگی
  زهره 159
  تاریخ عضویت
  Jul 2014
  شماره عضویت
  10374
  میانگین پست در روز
  0.04
  نوشته ها
  32
  دوست عزیز مطمئن باش کارما کار خودش را می کنه . مخصوصا ظلمی که به حیوان بی گناه بشه بی پاسخ نمی ماند .

 3. #3
  کاربر میهن پت
  نام و نام خانوادگی
  ٍErfan Asadi
  محل سکونت
  Irane Kochak
  علایق
  Computer&Animals
  تخصص
  آبیاری گیاهان دریایی
  حیوان خانگی
  Fish
  تاریخ عضویت
  Jul 2014
  شماره عضویت
  10275
  میانگین پست در روز
  0.16
  نوشته ها
  135
  واااااااای . حالم گرفته شد .

 4. #4
  کاربر جدید
  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  شماره عضویت
  10558
  میانگین پست در روز
  0.01
  نوشته ها
  8
  ما بار ها برای حیوانات مریض هزینه کرده ایم و هربار با براکات و گشایش های فراوان مادی و معنوی خداوند جواب کار مارا داده تو هم مطمئن باش هرچقدر هزینه کنی به زودی به اشکال مختلف چندین برابرش به سمت خودت بر میگردد و به خدا قسم همیشه تجربه کرده ایم که پول و امکانات برای کمک به حیوانات خودبه خود ردیف میشود فقط پیگیری لازم است .

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
کشتار گنجشک ها به قصد لذت را متوقف کنید
تبلیغات متنی : کیف لپ تاپ
درود شما به صورت میهمان وارد شده اید. جهت استفاده از امکانات لازم است عضو شوید
از انجمن حامیان حقوق حیوانات میهن پت حمایت کنید