براحتی یکی از این فرشته ها میتونه مال شما باشه

اشتیبز تریر های هفتاد روزه

فقط کافیه هر کسی میخواد یه پیام خصوصی به من بده

مخصوصا دوستان شمالی


بسادگی،شرایط سختی نداریم