من مادر این بچه گربرو تقریبا یک سال پیش تو خیابون پیدا کردم در حالی که بسیار گشنه و تشنه بود اوردم بزرگش کردم و حالا که در واقع 4تا بچه زاییده از پس نگهداریشونو هزینه هاشون بر نمیام و از طرف خانواده هم خیلی تحت فشارم و چون مادرشون هنوز پسشون نزده نمیتونم الان همشونو واگذار کنم چون نبودشون کنار مادرشون موجب نگرانی و بی قراری مادرشون میشه و الانم به خاطر فشارهایی که رومه مجبورم حداقل یکیشونو فعلا واگذار کنم تا بزرگ شن و همشونو بتونم واگذار کنم خوشحال میشم اگه یه سرپرست دلسوز با شرایط خوب براشون پیدا بشه وگرنه ممکنه آواره بشن. هر کسی این بچه گربه 4ماهه ماده رو خواست بهم پیام خصوصی بده لطفا...