بازداشت دو شکارچی غیرمجاز در دشتستان بوشهر پیش از اقدام به شکار

۲۱ مرداد ۱۳۹۳
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: نیروهای یگان محیط زیست شهرستان دشتستان بوشهر مستقر در پاسگاه محیط بانی شهید محمدی بخش بوشکان در جریان یک عملیات حساب شده در منطقه شکار ممنوع تنگ باهوش – شاهزاده ابراهیم دو نفر شکارچی غیرمجاز را پیش از اقدام به شکار دستگیر نمودند.


مهرداد نوروزی مسئول پاسگاه محیط بانی شهید محمدی بخش بوشکان گفت: از متخلفین یک قبضه اسلحه گلوله زنی ۲۷۰ دوربین دار، ۱۳ عدد فشنگ، ۲ عدد دوربین شکاری و ۲ عدد کوله پشتی حاوی ادوات شکار کشف و ضبط و متهمین به مراجع قضایی معرفی شدند.

تصویر: اسلحه گلوله زنی ۲۷۰ ، مهمات و ادوات شکار کشف شده از شکارچیان متخلف در شهرستان دشتستان


منطقه شکار ممنوع تنگ باهوش – شاهزاده ابراهیم یکی از زیستگاه های مهم کل و بز وحشی، قوچ و میش، پلنگ و و دیگر گونه های شاخص جانوری در استان بوشهر می باشد.