موش-کانگوروی روفوس (نام علمی: Aepyprymnus rufescens) نام یک گونه از شاخه طنابداران است.موش-کانگوروی روفوس
موش-کانگوروی روفوس، Aepyprymnus rufescens
وضعیت بقا
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: کیسه‌داران علف‌خوار
تیره: کانگوروهای موش‌وار
سرده: Aepyprymnus
گونه: A. rufescens
نام علمی
Aepyprymnus rufescens
منبع:ویکی پدیا