خوب میخوام قفسشون رو کمی بزرگ کنم الان 3 تان ولی ایشاالله میشن 4 تا ...
این ها رو بدم نیومد شما هم کمکم کنید .. عکس یا .. چیزی خلاصه چیزی که برای 4 تا یا 5 تا مناسب باشه این هم عکس هایی که بدم نیومده:اندازه ی من الان س . م 800 در 1 متر.

ولی من دیوار چوبی میخوام بسازم نه قفسه که شیک هم باشه چون همه تو اتاقم میان!! حتما هم دو طبقه به بالا!!

زیاد حرف زدم .. ببخشید


تو این مایه ها