سلام

من می خوام از مدیران عزیز اجازه بگیرم که یک حمایت کننده رو معرفی کنم

اگر اجازه بدید و در همین پست به من اجازه بدید من معرفی میکنم

گناه دارن حیوونا بزارید جایی رو برا اینکه شاید صاحب بهتری گیرشون بیاد معرفی کنم