تصفیه فاضلاب کشتارگاه به دلیل ماهیت خاص این فاضلاب و آلودگی و فسادپذیری بسیار بالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کشتارگاه ها و مجتمع های تولید گوشت معمولا در اکثر شهرهای ایران وجود دارند که عمل کشتار در آنها به صورت سنتی و غیر اتوماتیک انجام می شود. مشخصات و کمیت و کیفیت فاضلاب تولیدی در کشتارگاه های دام با کشتارگاه طیور متفاوت می باشد. در کشتارگاه دام به ازای هر تن وزن حیوان زنده 1/5 تا 14/6 متر مکعب آب مصرف می شود و COD فاضلاب تولیدی بالای 5000 میلیگرم بر لیتر می باشد. در کشتارگاه مرغ به ازای هر قطعه مرغ حدوداً 13 لیتر آب مصرف شده و COD آن نیز حدود 2000 میلیگرم در لیتر می باشد.بخش عمده فاضلاب کشتارگاه از بخش های ذبح حیوانات، شستشوی امحاء و شستشوی زمین حاصل می شود و حاوی مقدار زیادی مواد آلی محلول و کلوئیدی می باشد.

لینک منبع :
تصفیه فاضلاب کشتارگاه
ها