چرا میگوییم چاقی برای سگ وگربه سم است ؟1- کاهش عمر :هر چه حیوان چاقتر باشد احتمال اینکه عمرش کاهش یابد بیشتراست.2-ایجاد بیماری های غدد : هر چه حیوان چاق تر باشد احتمال مبتلا شدن به دیابت ،اختلالات غده تیروئید بیشتر میشود.3- چربی خون: هرچه حیوان چاقتر باشد احتمال افزایش چربی بد خون افزایش که باعث ایجاد بیماری های قلبی میشود.4- ایجاد بیماریهای ارتوپدی: هر چه حیوان چاقتر باشد فشار بر مفاصل بیشتر وبنابراین احتمال ایجاد التهاب مفاصل وارتروزها در حیوان بیشتر می شود.5- ایجاد بیماریهای تنفسی، قلبی وافزایش فشار خون: هر چه حیوان چاقتر باشد احتمال ایجاد بیماری هایی مانند فلجی حنجره ،آسم،انسداد مجرای فوقانی تنفس ،افزایش مرضی فشار خون ونارسایی قلبی بیشتر میشود.6-ایجاد بیماری های ادراری تناسلی: هر چه حیوان چاقتر باشد احتمال ایجاد بیماری هایی مانند بی اختیاری ادراری و سخت زایی در حیوانات آبستن بیشتر میشود.7-ایجاد سرطان: هر چه حیوان چاقتر باشد احتمال مستعد تر شدن حیوان به انواع سرطان وتومرهای بدخیم(مثل تومر بدخیم مثانه) در انها بیشتر است.