فروش غذا و لوازم حیوانات خانگی و طوطی سانان

دانلود APP پارسی پت برای گوشی های Android و Apple

واگذاری بچه گربه ۶ ماهه فوری

تشکر تشکر:  5
لایک لایک:  3
مخالفت مخالفت:  0
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﺻﻔﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

 1. #1
  همکار قدیمی berti bani آواتار ها
  نام و نام خانوادگی
  مری
  محل سکونت
  shiraz
  حیوان خانگی
  خــــــــــرگوش
  تاریخ عضویت
  Jan 2013
  شماره عضویت
  5480
  میانگین پست در روز
  3.12
  نوشته ها
  4,264

  ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﺻﻔﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ  ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﺻﻔﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ !
  ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﻣﯽ
  ﮔﻮﯾﺪ: ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺷﮑﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﻫﺎ ﻭ
  ﺑﺎﻍ ﻫﺎﯼ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ
  ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎﯼ ﭼﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﻔﺴﻬﺎﯼ ﺗﻨﮓ
  ﻣﺤﺒﻮﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
  ﺳﭙﻬﺮ ﺳﻠﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺪ ﻭ ﺁﺯﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ
  ﺷﮑﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺪ : ﺩﺭ
  ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻔﺲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺷﮑﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﺘﺮ ﻫﻢ
  ﮐﻤﺘﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﻨﮓ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ
  ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﺳﺖ .
  ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺳﻨﺠﺎﺑﻬﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺑﺎﻻﯼ 40 ﺩﺭﺟﻪ
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺯﯾﺮ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺎ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﻭ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ
  ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
  ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﺻﻠﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
  ﺁﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ
  ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎ
  ﻣﯿﺸﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﺳﺒﺎﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺳﯿﺮ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻠﯿﻂ
  ﻓﺮﻭﺧﺖ ﻭ ﭘﻮﻝ ﮔﺮﻓﺖ.
  ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻭ ، ﻭﺟﻮﺩ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺗﯽ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ، ﻋﺼﺒﯽ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺩﺭ
  ﻗﻔﺲ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻗﻮﺍﺭﻩ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺷﺘﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻤﯽ
  ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺣﺲ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺳﺘﯿﺰﯼ ﻭ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺁﺯﺍﺭﯼ
  ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﯼ ﻧﮕﺎﻩ
  ﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﺳﻮﺩﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻄﯿﻞ
  ﺷﻮﻧﺪ


  فرستاده شده از Lenovo A3000-Hِ من با Tapatalk 2. #2
  کاربر فعال *مهتاب* آواتار ها
  نام و نام خانوادگی
  یاسمین
  محل سکونت
  تهران
  علایق
  نگهداری فرشته های بی سرپرست
  تخصص
  وبلاگ نویسی
  حیوان خانگی
  💕دوتـا خرگوش یه خوکچه هندے
  تاریخ عضویت
  Jun 2014
  شماره عضویت
  10116
  میانگین پست در روز
  0.42
  نوشته ها
  356
  مــــن یہ دخـــــــتر و یہ پــســـر دارم
  عـــشــقامـــــ
  خـــــرگــــوشام یــــــوسف و امیــــــد

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 6th August 2014, 05:24 PM
 2. ﭘﺴﻴﺘﺎﮐﻮزﻳﺲ
  توسط berti bani در انجمن روش های نوین درمان پرندگان
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 26th June 2014, 08:04 PM

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
کشتار گنجشک ها به قصد لذت را متوقف کنید
تبلیغات متنی : کیف لپ تاپ
درود شما به صورت میهمان وارد شده اید. جهت استفاده از امکانات لازم است عضو شوید
از انجمن حامیان حقوق حیوانات میهن پت حمایت کنید