گل آرایی مجلس همواره به عنوان یک هنر به زیبایی هر مجلسی کمک شایانی میکند .گل های استفاده شده در طراحی گلرو میزی و تاج گل بسته به نوع مجلس شادی یا ترحیم ویا میزان هزینه متفاوت است گل فروشی های مختلفی در سطح تهران همواره سعی داشته اند در کنار انجام سایر خدمات سبد گل و دسته گل واحدی را برای گل آرایی مجالس داشته باشند .

در مناسبت ها گل آرایی جایگاه اصلی در درب ورودی –راه رو ها –روی میز-گوشه های دیوار-از نقاط شاخص هستند. در گل آرایی مجالس میبایست به رنگ بندی پس زمینه ومحل قرارگیری گل ها ارتفاع بخش گل آرایی توجه ویژه داشت.