فروش غذا و لوازم حیوانات خانگی و طوطی سانان

دانلود APP پارسی پت برای گوشی های Android و Apple

واگذاری بچه گربه ۶ ماهه فوری

تشکر تشکر:  4
لایک لایک:  1
مخالفت مخالفت:  0
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: این گربه بینوا به حمایت نیاز داره

 1. #1
  همکار قدیمی berti bani آواتار ها
  نام و نام خانوادگی
  مری
  محل سکونت
  shiraz
  حیوان خانگی
  خــــــــــرگوش
  تاریخ عضویت
  Jan 2013
  شماره عضویت
  5480
  میانگین پست در روز
  3.13
  نوشته ها
  4,264

  این گربه بینوا به حمایت نیاز داره  ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻟﻄﻔﺎ ﻭﻗﺖ ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ.
  ﺣﺘﻤﺎ ﺁﺷﯿﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺭﯾﺪ . ﮔﺮﺑﻪ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺩﺳﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﯼ
  ﮐﻪ ﺧﯿﺲ ﻭ ﮐﺜﯿﻒ ﺍﺯ ﺟﻮﯼ ﺁﺏ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ
  ﻣﺎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪ. ﺷﺐ ﺍﻭﻝ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻭﺧﯿﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺿﻌﻒ
  ﺷﺪﯾﺪﯼ ﺩﺍﺷﺖ. ﺳﺮﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
  ﺗﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ 30 ﺗﯿﺮﻣﺎﻩ ﺑﺎﺯﻭﯼ
  ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﺍﺵ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﭘﯿﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ
  ﻟﻄﻒ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺩﮐﺘﺮ ﻓﺘﺎﺣﯿﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 2 ﺭﻭﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ
  ﮐﺮﺩ . ﺗﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 2 ﻫﻔﺘﻪ
  ﺗﺒﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﻭ ﺍﺷﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻏﺬﺍﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻢ ﺷﺪﻩ
  ﺑﻮﺩ . ﺍﻣﺮﻭﺯ 10 ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﯾﺰﯾﺖ ﻭ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺑﺨﯿﻪ ﻫﺎﯾﺶ
  ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﺮﺩﯾﻢ . ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺑﻪ FIP ﻭ FLv
  ﺷﺪﻧﺪ ! ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﺐ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 2ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁﻧﺘﯽ
  ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺗﺰﺭﯾﻘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﻮﻣﺪﻩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺯﺧﻤﻬﺎﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ
  ﺑﺮﺭﻭﯼ ﺩﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺁﺷﯿﻞ . ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ
  ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺕ ﺩﮐﺘﺮ ﯾﮏ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ
  ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻧﻮﺭ ﺍﻻ ﻧﻮﺭ ﺷﺪ . ﭘﺎﺭﮔﯽ ﻓﺘﻖ ﻧﺎﻑ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺿﺮﺑﻪ ﻭ
  ﺣﺮﮐﺖ ﺭﻭﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﺪﻥ!!! ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺰﺩﯾﮏ
  ﺭﺍﻥ ﭘﺎﯼ ﺭﺍﺳﺖ ﺁﺷﯿﻞ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻮﺭﻡ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻋﻠﺘﺶ ﺗﺠﻤﻊ ﺭﻭﺩﻩ
  ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺳﺖ . ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺳﺖ
  ﺁﺷﯿﻞ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﻧﺸﺪﯾﻢ .ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ
  ﺑﺮﺍﯼ ﯾﻪ ﺑﭽﻪ ﮔﺮﺑﻪ 3 ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ
  ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﻭ
  ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ CBC ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ، ﻓﻌﻼ
  2 ﺭﻭﺯ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺮﺍﺣﯽ
  ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﮐﯿﺖ FIP ﻭ FLv ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
  ﻓﻌﻼ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺩﺳﺖ ﺁﺷﯿﻞ 700
  ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺑﺘﺶ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ
  ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ- ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ
  ﭘﯿﭻ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﯾﺎ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﺭﻭﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ - ﺑﺮﺍﯼ
  ﺍﯾﻦ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ 800 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
  ﺷﻤﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .
  ﺁﺷﯿﻞ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻭ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﺎﺭﯼ ﺷﻤﺎ
  ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ
  ﺷﻤﺎﺭﻩ 09124835905 ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ
  ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺁﺷﯿﻞ ﺭﻭﺯ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﺁﺷﯿﻞ
  ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬﺍﺭﯾﺪ .
  ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭﺕ 3621986100734957 ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﯿﻨﺎ ﺷﺮﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ
  ﺳﺎﻣﺎﻥ

  فرستاده شده از Lenovo A3000-Hِ من با Tapatalk 2. #2
  کاربر جدید
  تاریخ عضویت
  Aug 2013
  شماره عضویت
  7735
  میانگین پست در روز
  0.01
  نوشته ها
  11
  میشه بگین این گربه اخر چی شد؟

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 22nd July 2014, 03:46 PM
 2. پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 23rd June 2014, 11:15 PM
 3. راهنمایی برای تربیت سگی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته
  توسط adel62 در انجمن پرسش و پاسخ درباره سگ
  پاسخ: 5
  آخرين نوشته: 11th April 2014, 10:38 AM
 4. پاسخ: 5
  آخرين نوشته: 10th December 2011, 07:46 PM
 5. هارد دیسک کامپیوتر درسال 1956 و با ظرفیت 5 مگابایت است / عکس
  توسط pulad در انجمن آرشیو مطالب حذف شده و قدیمی
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 29th June 2011, 10:48 PM

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
کشتار گنجشک ها به قصد لذت را متوقف کنید
تبلیغات متنی : کیف لپ تاپ
درود شما به صورت میهمان وارد شده اید. جهت استفاده از امکانات لازم است عضو شوید
از انجمن حامیان حقوق حیوانات میهن پت حمایت کنید