این بچه های بسیار زیبا همه ۱۱ ماهه هستن.واکسن هاشون رو زدن.عقیم شدن و سالم سالم هستن.
خیلی وقته دنبال خانواده می گردن اما متاسفانه کسی سرپرستیشون رو قبول نکرده.
لطفا کمک کنید این پیشولای نازنین خونه و خونواده شون رو پیدا کنن.

برای قبول سرپرستی فقط با شماره ی 09123370257 تماس بگیرید