سلام...درخواست بسته شدن این تاپیکو دارم...چون یه تاپیک دیگه هم به نام عشقم پنبه همزمان با همین باز کرده بودم ولی اون موقع که بازش کردم اصلا حواسم نبود!!!و این شد که این تاپیکو باز کردم! پس لطفا بذارید تاپیک عشقم پنبه بمونه و تاپیک خرگوش زیبای من پنبه خانوم رو ببندید!