باسلام خدمت کاربران میهن بتی در این تابیک قست دارم سوالی از مسعولان ببرسمیه خرگوش دارم شبا خواب میبینه انگار یه چیز بدی میبینه چون انگار تو خواب داره میدوه علتش چیه خودتون هم که دیدینش چرا اینجوری میشه اسمشم یوسفهخرگوش جون من یوسف

رو سرچ کنید خودش میاره