محکومیت عاملین زنده گیری یک توله پلنگ به یکسال حبس و انجام فعالیت محیط زیستی

۳۰ تیر ۱۳۹۳
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: اردیبهشت ماه سال گذشته یک توله پلنگ ایرانی که به دلایل نامعلومی به یکی از روستاهای اطراف شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی نزدیک شده بود، توسط دو نفر از دامداران محلی زنده گیری شد.
پس از مدتی دامداران تصمیم گرفتند این توله پلنگ را به یک قاچاقچی حیات وحش در شهر مشهد بفروشند.
نیروهای یگان محیط زیست تربت و مشهد که در جریان زنده گیری و اقدام برای فروش توله پلنگ قرار گرفته بودند، متخلفین را شناسایی نموده و دو دامدار عامل زنده گیری را در محل انجام معامله در مشهد دستگیر و به مراجع قضایی معرفی نمودند اما خریدار موفق شد از دست مامورین بگریزد.
پس از مدتی با همکاری دامداران دستگیر شده، خریدار نیز شناسایی و پس از بازداشت به دادگاه معرفی گردید.
همچنین توله پلنگ که در زمان کشف از متهمین شرایط جسمی مناسبی نداشت به باغ وحش مشهد واگذار و تحت تیمار و درمان قرار گرفت.

………….
تصویر: توله پلنگ زنده گیری شده در شهرستان تربت حیدریه پس از انتقل به باغ وحش مشهد

رییس اداره حفاظت محیط زیست تربت حیدریه در این باره گفت: پس از گذشت حدود ۱۴ ماه از این حادثه، در جریان رسیدگی به پرونده در شعبه ۱۰۱ دادگستری، هر ۳ مجرم از بابت زنده گیری، خرید و فروش گونه جانوری حمایت شده محکوم و متهم اصلی (قاچاقچی خریدار) که سابقه دار نیز بود به تحمل شش ماه حبس تعزیری و دو دامدار محلی با توجه به عدم سوء سابقه و همکاری با ماموران در دستگیری خریدار، هرکدام به یک سال حبس تعلیقی و انجام فعالیت های محیط زیستی در طول یک سال تعلیق حبس خود محکوم شدند.
سعید پشم چی افزود: بر اساس رای صادره هر دو متهم محلی موظف شدند یک روز کامل ( ۲۴ ساعت ) در طول هر هفته در اختیار اداره محیط زیست شهرستان بوده و به انجام فعالیت های مرتبط با حفظ محیط زیست زیر نظر این اداره مشغول شوند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست تربت حیدریه با ابراز خرسندی از این اقدام ارزشمند ریاست شعبه ۱۰۱ جزایی دادگستری این شهرستان اظهار داشت: صدور این گونه آرای جزایی، علاوه بر بازدارندگی و تحمل مجازات توسط متخلفان، موجب آشنایی تعداد زیادی از افراد جامعه با مسایل زیست محیطی و پیامدهای قانونی تخریب محیط زیست خواهد شد.