من یک روزه که ی جوجه مینا یه ماهه خریدم اما نگرانم چون اصلان صدا نداره حتی جیک جیک هم موقع غذا دادن نمیکنه
به نظرتون مشکلی داره ؟