نیلیک پیترز عکاسی جوانی اهل کشور هلند می باشد و مدت 5 سال است که یکی از اعضای جامعه هنری طراحان شده است. این عکاس جوان اشتیاق زیادی برای عکاسی از طبیعت و جنگل دارد.

او با راه رفتن در جنگل های زیبا و رویایی عکس های شگفت انگیزی را از جنگل ها در شرایط جوی مختلف گرفته است. نیلیک پیترز قطعا می داند که چگونه جاذبه های محیط اطراف زندگی مان را به تصویر بکشد.

پس بیایید با هم در این جنگل های مه آلود و رویایی قدم بزنیم و از زیبایی های آن لذت ببریم!


























منبع:coca.ir