سلام . من یه سگ خیلی کوچولو میخوام . نمیخوام سنگین باشه یا قدش بلند باشه . خیللی کوچیک . تو تاپیکدرخواست زیاد رسیدگی نمیشه برای همین اینجا زدم. ممنون میشمدوستان رسیدگی کنن . ترجیها نر