نيدولاريوم نوشته شده توسط Administrator چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۸:۲۹
برگهاي سبزو روشن اين گياه به همراه دندانه هاي ريز شبيه به خار مي باشد بايد توجه داشت كه براي حفظ رنگ قرمز وسط اين گياه بايد زير نور
خورشيد باشد.
و در هنگام آبياري نبايد آب در اين نقطه باقي بماند زيرا باعث ايجاد پوسيدگي مي شود به سرماحساس مي باشد.


royansabz.com/index.php/1389-11-05-08-56-31.html