کبد گربه ی خود را پاکسازی کنید :

> استفاده از روغن زیتون
> گوشت بدون چربی
> عدم استفاده از غذاهای حاوی ماهی و یا عصاره ی آن
> تغذیه دارای پروتئین با کیفیت و چربی کم باشد
> استفاده از پروبیوتیک ها به طور مثال ماست پروبیوتیک
----> رژیم دقیق برای پاکسازی کبد را از دامپزشک خود بگیرید , رژیم های پاکسازی همیشکی نیستند و مثلا اینطور نیست که هیچوقت به گربه ی خود ماهی ندهید!