لوپننام علمی: Lupinus arboreus
خانواده: LEGUMINOSAE
گیاه همیشه سبز در هوای معتدل و به صورت درختچه كوچك به بلندی و گستردگی ۲ متر می باشد. دارای برگهای سبز مایل به خاكستری و گلهای زرد و معطر آن به صورت سنبله ای در اواخر بهار و تابستان ظاهر می شوند.
نیازها: به مكان كاملاً آفتابی یا نیمه سایه، خاك سبك، كمی اسیدی و غنی با زهكشی خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۵ درجه سانتی گراد است.
ازدیاد: از طریق كاشت بذر در بهار یا پاییز و تهیه قلمه در اواسط بهار امكان پذیر است. www.aftabir.com