حمیدرضا رحمانی، در گفتگو باخبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: بی‌مهری انسان‌ها به یکدیگر مهمترین عامل روی آوردن افراد جامعه به نگهداری از حیوانات خانگی است چرا که حیوانات به انسان‌ها خیانت نمی‌کنند و جواب خوبی را با بدی پاسخ نمی‌دهند.

وی ادامه داد: انسان‌ها به علت این که جواب بسیاری از خوبی‌ها را با بدی از یکدیگر دیده‌اند به حضور در فضای مجازی و نگهداری از حیوانات خانگی روی‌ می‌آورند.

این جامعه‌شناس افزود: روی آوردن به حیوانات هم فرصت و هم تهدید است و ذاتاً موضوع بدی نیست چرا که از نیاز ذاتی بشر نشأت می‌گیرد ولی باید به طور جدی مدیریت شود.

رحمانی تأکید کرد: بخشی از نگهداری حیوانات شامل فسادهای اخلاقی و تولید و انتشار بیماری‌های مختلف است که تقبیح شده است اما نگهداری از حیوانات حلال گوشت در اسلام نیز سفارش شده است چرا که باعث سرگرمی و برآورده شدن نیازهای عاطفی می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: نگهداری از سگ ارتباطی با دیدگاه‌های صهیونیستی و کابالیستی دارد چرا که سگ در این تفکرات نماد شیطان است و ارتباطات انحرافی اخلاقی با سگ انجام می‌شود.

این آسیب‌شناس اجتماعی نیاز امروز افراد جامعه را تمایل به تولید خبر داشت و گفت: تولید نسل حیوانات بسیار زیباست و رفتار حیوانات نیز به طور روزانه برای اعضای خانواده ایجاد تنوع و تولید خبر می‌کند.


افرادی که رازهای خود را به حیوانات خانگی ‌می‌گویند