مرغ بهشتی (نام علمی: Paradisaeidae) تیره‌ای از پرندگان هستند که در زیر راسته پرنده آوازخوان و راسته گنجشک‌سانان قرار دارند. گینه نو، جزایر ملوک و استرالیا زیستگاه این تیره می‌باشد.


طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرنده
راسته: گنجشک‌سانان
زیرراسته: پرنده آوازخوان
تیره: مرغان بهشتی


منقارداسی قهوه‌ایدم‌نواری استراپیا
مرغ بهشتی غول
مرغ بهشتی ویلسون


منبع:ویکی پدیا