گل آشیمنهآشیمنه از انواع گیاهان زیبا و قابل کاشت در فضای آپارتمان است. این گیاه از خانواده گیاه بنفشه آفریقایی بوده و دوستدار رطوبت و آب و هوای معتدل است. برای کاشت این گیاه، می توان از گلدان های سفالی، چوبی یا پلاستیکی در اندازه متوسط استفاده کرد. قبل از کاشت، گلدان ها را با خاک سبک و غنی از بارورکننده های گیاهی پر کرده و بذرها را در عمق ۱۵ سانتی متری خاک بکارید. زهکشی خاک باید بخوبی انجام شود.
ایجاد چند سوراخ در کف گلدان یا استفاده از زیر گلدانی به زهکشی بهتر خاک کمک می کند. پرورش این گیاه در فصل زمستان با استفاده از کوددهی و آبیاری منظم امکان پذیر است.
گیاه آشیمنه برای رشد نیاز به نور آفتاب دارد، اما نباید گلدان ها را در معرض نور مستقیم خورشید قرار داد، زیرا برگ های آن می سوزد. دمای اتاق نباید از ۱۸ درجه سانتی گراد تجاوز کند. آبیاری گیاه باید بطور منظم و حداقل هر دو روز یکبار انجام شود.
توصیه می شود پس از گل دادن گیاه، تعداد دفعات آبیاری کم شود. گل های گیاه آشیمنه به رنگ های صورتی، قرمز و ارغوانی است. این گیاه چند ماه از سال به حالت استراحت می رود، در آن زمان که برگ ها زرد شده و می ریزند، گلدان ها را به حال خود رها کرده و از آبیاری گیاه خودداری کنید.
www.aftabir.com