به گزارش گروه چندرسانه‌ای باشگاه خبرنگاران؛ بچه نهنگ 2 ساله با نزدیک شدن به ساحل پالم‌بیچ ایالت کوئینزلند بین گل و لای گیر کرد و با کمک امدادگران توانست نجات پیدا کند و به دریا بازگشت.