جام جم آنلاین: حیوانات همواره از سوژه های مورد علاقه مردم وعکاسان بوده اند. متاسفانه بسیاری از جانوران در خطر انقراض نسل قرار دارند که در این گزارش تصویری عکس های 10 گونه در معرض خطر ارائه می شود.دو اورانگوتان در باغ وحش شهر ریودوژانیرو برزیل. این جانور نخستین پایه اكنون به شدت نسلش در معرض خطر انقراض قرار داردیك موش آهوی مشك دار سیبری در باغ وحش ادینبورگ در اسكاتلند. این گونه آهوی نادر كه به خاطر ماده خوشبو كننده ای كه گونه نر آن در بخش پایینی معده اش دارد همواره از سوی شكارچیان قاچاق كشته شده و اكنون نسل آن در شرف انقراض استدو پاندا كوچك یا پاندا قرمز كه به دلیل از بین رفتن زیستگاه های طبیعی اش در چین اكنون به شدت در معرض تهدید از بین رفتن است. با اینكه پسر عموی بزرگشان همان پاندا بزرگ نماد سازمان حفظ حیات وحش استطوطی گونه آرا قرمز كه زیستگاهش در جنگل های آمازون است به دلیل شكار بی رویه برای فروش آن در بازارهای آسیا و اروپا اكنون در معرض تهدید انقراض قرار داردفیل های آفریقایی كه در اواسط قرن بیستم تعداد آنها به میلیون ها راس در آفریقا بالغ می شد به دلیل از بین رفتن زیستگاه های طبیعی و نیز تقاضای زیاد بازار عاج چین و خاورمیانه اكنون در خطر ناپدید شدن از صحنه كره زمین قرار دارندلاك پشت های سبز دریایی برای گوشت و لاك های زیبایشان همواره توجه شكارچیان قاچاق را جلب كرده اند. درعرض یك قرن بیش از 80 درصد از جمعیت آنها از بین رفته و امروز در سراسر جهان كمتر از 50 هزار راس از آنها باقی مانده انددو توله ببر سوماترا. امروز فقط حدود 680 ببر سوماترا در اندونزی به طور آزاد زندگی می كنند كه این تعداد اندك نیز از دست شكارچیان قاچاق آسوده نیستندپانگولین های اسیر در بازاری در چین. این گونه مورچه خوار فلس دار طالبان زیادی در چین و آسیای شرقی دارد. مرده یا زنده آن به قیمت طلا به فروش می رود خواه به دلیل گوشت آن و نیز به دلیل اینكه برای فلس پودر شده این حیوان خاصیت دارویی قائل هستندپروانه موسوم به كویین آلكساندرا بیردوینگ با بال هایی كه می توانند به طول 30 سانتی متر برسند از جمله بزرگترین پروانه های جهان هستند. این گونه نادر كه در خطر انقراض است تنها در گینه نو پاپوازی یافت می شوداوتر دریایی با نام علمی انهیدرا لوتریس نرئیس كه آب های اقیانوس آرام شمال زندگی می كند از سال 1975 نامش در فهرست قرمز جانوران در خطر انقراض ثبت شده است


منبع:جام جم آنلاین