بورونیادرختچه همیشه سبز بورونیا (Boronia Serrulata) از انواع گیاهان تزئینی با برگ های بیضی شکل با قابلیت کاشت آسان در فضای آپارتمان است. گل های به رنگ صورتی یا بنفش این گیاه در فصل تابستان ظاهر می شوند.
آب و هوای گرم و مرطوب از جمله نیازهای ضروری برای کاشت این گیاه در فضای آپارتمان است. دمای اتاق باید طوری تنظیم شود که از ۵ درجه سانتیگراد کمتر نبوده و از ۲۵ درجه سانتیگراد تجاوز نکند. برای تأمین رطوبت اتاق نیز می توان از دستگاه های بخارساز استفاده کرد. بهترین فصل برای کاشت گیاه بورونیا اواخر فصل بهار یا اوایل تابستان بوده و مناسب ترین روش، کاشت از طریق بذر است. برای کاشت باید گلدانی در اندازه متوسط انتخاب و از خاک غنی از ماسه، سنگ ریزه و بارورکننده های آلی پر شود. بذرها باید در عمق
۲۰ سانتیمتری خاک قرار گرفته و در دو هفته اول کاشت بطور مرتب و هر دو روز یکبار آبیاری شوند.
خاک های آهکی با PH بالا به رشد گیاه آسیب رسانده و باعث ریزش برگ ها و تأخیر در گلدهی می شود.
مکان های آفتابی یا نیمه سایه برای رشد گیاه مناسب است. شش ماه اول کاشت بهتر است گلدان ها در معرض نورمستقیم خورشید قرار بگیرند. آبیاری گیاه باید بطور منظم و حداقل دوبار در هفته انجام شود. خاک گلدان باید قبل از آبیاری مجدد مرطوب و از آبیاری در ساعات گرم تابستان خودداری شود. بهترین زمان اوایل صبح یا قبل از غروب آفتاب است.
میزان PH خاک برای پرورش گیاه بورونیا بهتر است بین ۷/۴ تا ۲/۶ باشد. تکثیر این گیاه از طریق تقسیم و قلمه زدن در فصل تابستان امکان پذیر است.

www.aftabir.com