سونریلا▪ نام فارسی : سونریلا ( مرواریدی)
▪ نام علمی: Sonerila margaritaceae
▪ نام تیره: Melastomaceae
▪ نام انگلیسی: Pearl Plant
▪ خصوصیات: گیاه علفی پاکوتاه ، برگها زیبا و بیضی شکل به رنگ سبز مسی که بر روی شاخه های قرمز رنگ بر زیبایی آن افزوده می گردد. سطح زیرین برگ ارغوانی رنگ با لکه های نقره ای و گلها صورتی که در پاییز در انتهای شاخه ها ظاهر می گردد . حذف جوانه انتهایی برای بیدار کردن جوانه های جانبی و پر پشتی گیاه الزامی است . این عمل را هنگامی انجام دهید که شاخه ها دراز و فاصله بین دو برگ زیاد شده باشد.
▪ نور: نیم سایه بهترین نور است و از نور مستقیم بیزار است.
▪ دما: زمستان ( حداقل ۱۶ درجه ) و در تابستان ( حداکثر ۲۴ درجه ) در دمای کم برگها میریزد.
▪ آبیاری: تابستان هفته ای ۳ ۲ بار و در زمستان هفته ای ۱ بار خام باید مرطوب باشد.
▪ غبارپاشی: هفته ای ۲ بار لازم است و میتوانید از رطوبت دایمی استفاده کنید.
▪ خاک: لیمونی و یا ترکیبی از خاک برگ و کمی ماسه و دوستدار خاک قلیایی است.
▪ کوددهی: ۲ گرم در لیتر هر ۲ هفته ۱ بار از کودهای مخصوص گیاهان زینتی از فروردین ماه تا شهریور ماه
▪ ازدیاد: ریشه دار کردن قلمه و کاشت بذر در بهار با حرارت ۲۴ ۲۱ درجه و قلمه از شاخه های پایینی به طول ۸ ۵ سانتی متر در بهار با حرارت ۱۸ ۱۶ درجه و تقسیم بوته در اواخر بهار
▪ عوارض و درمان: لوله ای شدن برگها در اثر نور مستقیم آفتاب است . خم شدن برگها به سمت پایین در اثر کم آبی گیاه می باشد . پیچیدگی و کمرنگ شدن برگها در اثر گرمی هواست . گیاه استواری خود را از دست داده که در اثر ناکافی بودن تغذیه مصنوعی می باشد.
▪ نکته: در صورت نیاز گلدان را تعویض کنید. گیاهانی که در حال استراحت زمستان اندام هوایی خود را از دست داده اند تغذیه مصنوعی نکنید. به علت نیاز شدید این گیاه به رطوبت آنرا به صورت گلدان جداگانه در کاشت گروهی استفاده می کنند. www.aftabir.com