این عارضه که رحم را دچار التهاب می کند، پس از زایمان سگ ماده روی می دهد.
علت
توله های مرده ، باقی ماندن یک جفت یا صدماتی که طی زایمان وارد می شوند موجب آن می گردند.
نشانه ها
معمولاً ترشح بدبویی از پستان وجود دارد. سگ ماده میلی به خوردن غذا ندارد ، ممکن است شیر آن خشک شود و درجۀ حرارت بدن آن به حدود یا افزایش یابد (درجۀ حرارت طبیعی بدن سگ است).
درمان
مراقبت فوریِ دامپزشکی لازم است ، ممکن است در غیر این صورت توله ها تلف شوند. احتمالاً دکتر دامپزشک از ترشحات سواب تهیه خواهد کرد و نوع عفونت را در آزمایشگاه تشخیص خواهد داد، ولی یک پوشش فوری و قوی از آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف یا داروهای سولفامیدی را برای کترل تب در نظر خواهد گرفت . معمولاً درمان موفقیت آمیز است ولی اگر قرار است که توانایی تولید مثل سگ در آینده حفظ شود ، باید درمان کامل باشد. همچنین بی توجهی در این مرحله می تواند به چرکی شدن رحم منتهی گردد

اختصاصی مهین پت..یاسر