دیده بان حقوق حیوانات: بنیاد جهانی طبیعت اعلام کرده که میزان جنایات حیطه حیات وحش به حدی گسترش یافته که در ۵۰ سال گذشته سابقه نداشته است. این جنایت ها در حال حاضر یمهم ترین چالش حفاظت از سه گونه دوست داشتنی ترین و معروف حیوانات در معرض خطر انقراض یعنی فیل ها، کرگدن ها و ببر ها است.
منبع:دیده بان حقوق حیوانات