"پپو" ، سگی نر از نژاد جک راسل تریر و ساکن ایتالیا است. آن چه موجب شهرت این سگ شده علاقه وی به مراقبت از بچه گربه ها است.

پپو نه تنها با بچه گربه ها بازی می کند بلکه همانند یک مادر مهربان به آنها رسیدگی می کند.

همچنین، پپو دارای یک برادر گربه به نام "گس" است که در تصویر آخر این مجموعه می توانید آنها را در کنار هم مشاهده کنید.


منبع:زیست نیوز