مادوسا یک مار پیتون بزرگ 8 ساله است که نزدیک به 8 متر طول دارد و به تازگی توانسته رکورد بلند ترین مار دنیا را به نام خود ثبت کند.

این رکورد برای این مار 160 کیلویی در کتاب رکورد های گینس در سال 2013 به ثبت رسید.منبع:topnop