عکاس William Kass در سری عکس های خود به نام « Minimize – Food » دنیای جالب و مینیاتوری خلق کرده است که مردمانی کوچک بر روی میوه ها زندگی میکنند.


منبع:topnop