خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - حوادثماموران پليس انگليس در حين گشت زني چهار كروكوديل را در اتاق خواب يك خانه‌ مخروبه‌ در حومه شهر كشف كردند.

به گزارش سرويس حوادث خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افسران پليس اين كروكوديل‌ها را در خانه نيمه خالي پيدا كردند و از مشاهده آنها بسيار شوكه شدند.

يكي از اين كروكوديل‌ها كه حدود 4 فوت طول داشت و از نظر جسمي در شرايط بسيار بدي بود، به محض انتقال به مركز مراقبت از حيوانات، تلف شد.

سه كروكوديل ديگر كه ماده هستند، شرايط جسمي خوبي ندارند.

به گزارش روزنامه ديلي ميل، كروكوديل‌ها كه ظاهرا از آفريقاي غربي آورده شده بودند، در وضعيت نامطلوبي در داخل مخزن‌هايي نگهداري مي‌شدند.

راب كوئست، مدير مركز نگهداري از حيوانات پس از پذيرش اين كوروكوديل‌ها، تاكيد كرد كه صاحب اين حيوانات، بدون مجوز آنها را نگهداري مي‌كرده و طبق قانون جريمه خواهد شد.