کلینیک هونام برای عمل جراحی یک گربه باردارنیاز به جمع آوری هزینه عمل هست مبلغ حدود 700 هزار تومانشماره تلفن کلینیک 77720650هرکس هم خواست میتونه حضوری بره اونجابا تشکر