گیاه هوازی Air Plant
============

گیاهان هوازی برای زندگی نیازی به خاک ندارند .این گیاهان اگر چه میتوانند خشکی را تا حدی تحمل کنند ولی برای رشد بهتر نیاز به آبیاری منظم دارند .
اگر آنها به مدت طولانی درون آب قرار بگیرند , میپوسند و از بین میروند بهتر است هفته ای 2 تا 3 بار گیاه را به مدت چند دقیقه در آب قرار بدهید . مثلا تشتی رو پر از اب کنید و گیاهان را داخلش رها کنید.
در بین 2 آبیاری اجازه دهید تا گیاه خشک شود .این گیاهان نیاز به نور خوب ولی غیر مستقیم دارند . رطوبت برای این گیاهان خیلی مورد نیاز است و باید در محل نگهداری آنها این نیاز در نظر گرفته شود .
این گیاهان باید جایی باشند که هوای تازه در جریان باشد .