اسب چوگان و بازي چوگان


همانطور كه مي دانيد ورزش چوگان متعلق به ايران زمين است و از ورزشهای باستانی سنتی ما به شمار می رود. اين ورزش كه گويي مشق رزم بوده جزئي از زندگي و دل مشغولي نياكان ما بوده است.
سربازان ايران قديم در مواقع صلح با چوگان تمرين نبرد مي كردند و به اين ترتيب هميشه آمادگي خود را حفظ مي نمودند.


بنابراين اسب چوگان نيز بايد قوي، بي باك و هم نفس با سوار خود گوي را از يك سوي ميدان به سوي ديگر براند و بايستي در اين مسير دشوار توانائي آن را داشته باشد كه مهاجمان را به كناري رانده و هم چنا ن پر شتاب رو به دروازه رقيب حمله ور شود و يا با از دست دادن گوي، بتواند به چالاكي رو به دروازه خود عقب نشيني نموده و از آن كه چون سمبل سرزمين و خاك اجدادي اش است پاسداري نمايد .در تاريخ جهان كمتر كشوري را ميتوان يافت كه در كار اسب و اسبداري سابقه اي به طول سابقه تاريخي ايران داشته باشد. به گواهي اسناد تاريخي ايرانيان نخستين قومي بودند كه اسب را رام كرده و بر آن زين نهادند. نقشينه ها و سنگ نوشته ها و نيز كتبهاي عتيق ( اوستا ) آكنده از نام اسب است . به خصوص در عصر هخامنشي و ساساني.مورخين بازي چوگان را كهنترين بازي ورزشي جهان مي شناسند .چون منابع كهن حدود 600 سال پيش از ميلاد مسيح همگي گواهي مي دهند كه بازي چوگان ميان ايرانيان و تورانيان رواج داشته است .
مي گويند چون اسكندر تصميم گرفت به ايران حمله كند، دارا گوي و چوگاني برايش فرستاد تا به جاي كشور گشايي به بازي چوگان بپردازد زيراكه اين ورزش سرشار از روحيه جنگي و رزمي است و ارضاءكننده روحيه رزمي مردان نيز به شمار مي رفت .بنابراين اسب چوگان نيز بايد قوي ، بي باك و هم نفس با سوار خود گوي را از يك سوي ميدان به سوي ديگر براند و بايستي در اين مسير دشوار توانائي آن را داشته باشد كه مهاجمان را به كناري رانده و هم چنا ن پر شتاب رو به دروازه رقيب حمله ور شود و يا با از دست دادن گوي، بتواند به چالاكي رو به دروازه خود عقب نشيني نموده و از آن كه چون سمبل سرزمين و خاك اجدادي اش است پاسداري نمايد .در تاريخ جهان كمتر كشوري را ميتوان يافت كه در كار اسب و اسبداري سابقه اي به طول سابقه تاريخي ايران داشته باشد.به گواهي اسناد تاريخي ايرانيان نخستين قومي بودند كه اسب را رام كرده و بر آن زين نهادند .نقشينه ها و سنگ نوشته ها و نيز كتبهاي عتيق ( اوستا ) آكنده از نام اسب است . به خصوص در عصر هخامنشي و ساساني.
مورخين بازي چوگان را كهنترين بازي ورزشي جهان مي شناسند. چون منابع كهن حدود 600 سال پيش از ميلاد مسيح همگي گواهي مي دهند كه بازي چوگان ميان ايرانيان و تورانيان رواج داشته است .بنابراين كار و توانائي در انتخاب اسب اهميت ويژه دارد.در انتخاب اسب چوگان بايد اين اصول را در نظر گرفت:


1-زيبايي اندام و تناسب صحيح براي بازي چوگان.
2-گردن قوي– وضع اتصال هاي سر و گردن و سينه در تحرك و كاربرد اسب فوق العاده موثر است . كمر كوتاه و كپل گرد .
3-بدن نرم و قابل انعطاف نه خشك .
4-شرور و بداخلاق نباشد.
لازم به ذكر است امروزه كشورهاي هند، پاكستان، انگلستان در ورزش چوگان بسيار قوي و مدعي هستند ونژاد polo (چوگان) براي چوگان ساخته شده است اما عمدتا از اسبهاي عرب كرد و تروبرد استفاده مي شود.


منبع: مجله دنیای اسب