فوری *** فوری *** خطر رها شدن " خر خر خان" در خیابان
این آقا خرخر توی پارکینگ یکی از حامیان حیوانات به دنیا می یاد و نزدیک به یک ساله اونجا بهش غذا رسانی می شده، مراقبت های بهداشتی و دامپزشکیش نظیر واکسن و ضد انگل و ... هم براش انجام می شده، تا اینکه حدودا چهار ماه پیش پاش شکست و مجبور به جراحی شد، پدر و مادر ایشون اجازه بردن داخل خونه نمی دن و بعد از اون داخل آپارتمان من بوده، من از 9 تا گربه دیگه در یک آپارتمان 60 متری نگهداری می کنم و نمی تونم به طور دائمی سرپرستش باشم و اگر کسی براش پیدا نشه بر می گرده به همون خیابونی که ازش اومده و این دفعه ممکنه اتفاق بدتری براش بیافته. پاش کاملا بهبود پیدا کرده و عقیم شده و اصلا بهانه بیرون رفتن نمی گیره، محیط خونه رو خیلی دوست داره و عاشق نوازشه، کافی کمی نازش کنید تا همون جا کنارتون بخوابه و مدتها خر خر کنه، ، اگر که دوست دارید به این بچه یه خونه امن همیشگی بدید تماس بگیرید 09374151019