تو یک وبلاگ به نام صدایی برای بی صدایان این عکس و مطلب رو دیدم! خیلی تامل برانگیزه

در این روزها و شب ها

هر بار كه در خانه گرمت لقمه ای به دهان میبری ،
به یـــــادم باش!

من نیز مانند تو گرسنه می شوم ،اما زبان ندارم كه از دردهایم بگویم .

شاید لقمه ای از غذای تو ،مرهمی باشد بر درد گرسنگی من

پس مهربانی ات را دریغ نكن .

بی اعتنا به من ،از كنارم عبور نكن .

چشم امید من ،به دستان پر مهر توست .