آموکسی سیلین برای خرگوش بسیار سمی است، از این رو دامپزشک هرگز این دارو را برای خرگوش تجویز نمی کند.

آموکسی سیلین و سایر فرم های پنی سیلین باکتری های مفید موجود در روده خرگوش را از بین برده و باعث اختلال در عملکرد ارگان های بدن می شوند.

آنتی بیوتیک های دیگر نیز هستند که استفاده از آن ها در خرگوش ضرری ندارند مانند کلرومایستین، تتراسایکلین، انروفلوکساسین.

گاهی خرگوشی قادر به تحمل یک آنتی بیوتیک نمی باشد( علائمی چون کاهش اشتها و اسهال) که می توان از یک آنتی بیوتیک جایگزین استفاده کرد.