یه بار فقط سه روز شد یه روز در میون میرم ولی هر بار ک غذا میدم زیاد بهش میدم ب حدی ک نصفشو میره تو زمین چال میکنه میخام با یه نزاد نگهبان عوضش کنم